ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างคราวรายเดือน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 15/10/2555 15:30 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงเมื่อ 11/10/2555 11:19 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 11/10/2555 09:25 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ลงเมื่อ 12/9/2555 14:45 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 10/7/2555 14:44 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 11/6/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 30/5/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 18/4/2555 12:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สังกัดคณะผลิตกรรรมการเกษตร ลงเมื่อ 11/4/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 5/3/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 16