ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อัตราเลขที่ 494 ลงเมื่อ 21/2/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/2/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เลขที่ 974 ลงเมื่อ 26/1/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ตารางการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 926 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 18/1/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 173 ลงเมื่อ 6/1/2555 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 102 ลงเมื่อ 6/1/2555 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 926 ลงเมื่อ 6/1/2555 08:00 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 30/12/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครเพื่อรับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งอาจารย์ ลงเมื่อ 2/12/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 24/11/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 17