ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 22/11/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/10/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(195) ลงเมื่อ 11/10/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (199) ลงเมื่อ 10/10/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- รับบุคลากร หรือ นักศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา พืชศาสตร์ ด้านสรีรวิทยาและการผลิตพืช ที่ Kagawa University ลงเมื่อ 5/10/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการดำเนินสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (อัตราเลขที่ 804) ลงเมื่อ 5/9/2554 11:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการดำเนินสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (อัตราเลขที่ 631) ลงเมื่อ 5/9/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงเมื่อ 1/8/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 14/7/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 8/7/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 18