ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนสวน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 1/7/2554 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตรอัตราเลขที 631 ลงเมื่อ 23/6/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นหนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/6/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเลขที่ 179 ลงเมื่อ 16/6/2554 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเลขที่ 107 ลงเมื่อ 16/6/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 2/2/2554 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ประกาดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ๑ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 2/5/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนสวน ลงเมื่อ 29/4/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 974 ลงเมื่อ 29/4/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 631 ลงเมื่อ 27/4/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 19