ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (631) ลงเมื่อ 20/4/2554 09:10 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (974) ลงเมื่อ 20/4/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ๑ ลงเมื่อ 28/3/2554 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 28/3/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานการเกษตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 22/3/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 8/2/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ขอขยายเวลารับสมัครเพื่อแข่งขันเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 23/11/2553 09:30 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลาการสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลงเมื่อ 27/10/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/10/2553 09:30 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ๑ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/10/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 20