ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ลงเมื่อ 5/10/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกเพื่อกระเมินบุคคลเข้าสู่ต่ำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 26/8/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/8/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 8/7/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ผลการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู้ตำแหน่งหนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน้งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 29/6/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ขอขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ลงเมื่อ 23/6/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 19/5/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตำแหน่ง งานผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 17/5/2553 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/5/2553 08:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 7/4/2553 10:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 21