ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 113 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 16/5/2560 08:54 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 109 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 26/10/2559 16:34 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 264 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/9/2559 10:23 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 25/8/2559 15:21 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 23/8/2559 15:36 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 848 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 23/8/2559 15:34 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 264 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 23/8/2559 14:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 22/8/2559 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 848 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 22/8/2559 09:08 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 264 อย่างไม่เป็นทางการ ลงเมื่อ 11/8/2559 16:29 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4