ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 264 ลงเมื่อ 26/7/2559 11:05 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 264 อย่างไม่เป็นทางการ ลงเมื่อ 13/7/2559 10:55 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 21/6/2559 09:37 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 20/6/2559 10:25 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 848 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 16/6/2559 16:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 264 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 6/6/2559 10:05 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 117 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 3/6/2559 10:42 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 12/5/2559 09:06 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1119 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 22/4/2559 09:14 น. ดาวน์โหลด
- ประกาดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ( ขอให้ผู้มีสิทธ์สอบมารับบัตรเข้าห้องสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เม.ย. 2559 ) ลงเมื่อ 29/3/2559 13:45 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5