ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง เลขที่ 1119 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 24/2/2559 12:15 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1119 ครั้งที่ 3 อย่างไม่เป็นทางการ ลงเมื่อ 19/2/2559 10:13 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น ลจช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครั้งที่ 1) เลขที่ 117 ลงเมื่อ 17/2/2559 12:09 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 2/2/2559 16:55 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 2/2/2559 16:54 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1117 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 15/12/2558 10:08 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1119 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 20/10/2558 11:48 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1119 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 20/10/2558 11:46 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 1/10/2558 17:39 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่บรรจุและแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 28/9/2558 16:34 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6