ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 16/9/2558 15:49 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 16/9/2558 15:43 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1117 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 3) ลงเมื่อ 2/9/2558 09:14 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1117 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 2/9/2558 09:11 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1119 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 24/8/2558 11:44 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2 ลงเมื่อ 17/8/2558 17:24 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 905 ลงเมื่อ 24/7/2558 17:03 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 22/7/2558 10:36 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 111 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 15/7/2558 13:37 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหนงเลขที่ 070 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 8/7/2558 14:48 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 7