ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1120 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 29/5/2558 14:46 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1118 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 29/5/2558 14:46 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1117 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 19/5/2558 09:21 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 19/5/2558 09:20 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบริหารและธุรการ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 111 (ไม่เป็นทางการ) ลงเมื่อ 15/5/2558 09:14 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่1121 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 29/4/2558 11:15 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 1119 ลงเมื่อ 27/4/2558 08:47 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 21/4/2558 13:43 น. ดาวน์โหลด
- รายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 2/4/2558 09:15 น. ดาวน์โหลด
- รายชือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 27/3/2558 13:08 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 9