ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสมัครงาน
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 070 สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 17/3/2558 09:23 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 13/3/2558 09:59 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งเลขที่ 114 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 10/3/2558 10:49 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งเลขที่ 114 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2 ลงเมื่อ 16/2/2558 09:08 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะผลิตกรมการเกษตร ลงเมื่อ 11/2/2558 15:23 น. ดาวน์โหลด
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 124 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (อย่างไม่เป็นทางการ) ลงเมื่อ 23/1/2558 14:40 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2 ลงเมื่อ 14/1/2558 10:06 น. ดาวน์โหลด
- ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 18/11/2557 16:30 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 1) ลงเมื่อ 13/11/2557 15:43 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 13/11/2557 15:35 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 10