ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกวดราคา
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 18/11/2563 15:22 น. ดาวน์โหลด
- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม ลงเมื่อ 12/11/2563 09:51 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 4/11/2563 14:56 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 30/10/2563 09:36 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 14/10/2563 09:18 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 27/4/2563 16:51 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบฆ่าเชื้อ คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 27/4/2563 16:50 น. ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนปลูกพิช EVAP ขนาด 19.20 x 24 ม. จำนวน 2 หลัง คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 16/4/2563 11:07 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารเพิ่มพูล คณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 27/12/2561 14:16 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 420 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/3/2561 09:49 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1