ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกวดราคา
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/3/2561 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ระบบปฏิบัติการเรียนการเรียนรู้ ต้นแบบการปลูกพืชในระบบอินทรีย์อัจฉริยะเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 21/3/2561 09:47 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 200 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 20/3/2561 09:52 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ แผงวงจรและเซ็นเซอร์สำหรับควบคุมระบบผสมปุ๋ยอินทรีย์และตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัจฉริยะในโรงเรือนพื้นที่เป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 19/3/2561 10:44 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบผสมปุ๋ยอินทรีย์และให้ปุ๋ยอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 19/3/2561 10:42 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000 VA จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 19/3/2561 10:40 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 224 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 8/3/2561 15:18 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 28/2/2561 16:19 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 23/2/2561 09:12 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเมื่อ 16/1/2561 13:49 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2