ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกวดราคา
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนทดลองปลูกดอกไม้ประดับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงเมื่อ 20/4/2554 09:20 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อระบบสำรองไฟพร้อมอุปกรณ์ ลงเมื่อ 10/1/2554 09:00 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ(2) ลงเมื่อ 3/11/2553 11:30 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ลงเมื่อ 10/11/2553 10:30 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ลงเมื่อ 10/11/2553 09:30 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อชุดเครื่องชั่ง ลงเมื่อ 5/11/2553 09:30 น. ดาวน์โหลด
- สอบราคาชื้อชุดปฎิบัติการพื้นฐานสำหรับการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ลงเมื่อ 3/11/2553 09:30 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4