ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หาที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษา บ.จ๊อบ มาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด ลงเมื่อ 6/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ลงเมื่อ 5/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- เปิดรับสมัครทุนเอพีไอ ประจำปี 2555-2556 ลงเมื่อ 5/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ลงเมื่อ 5/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์แนะนำโครงการ และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ ในการจัดโครงการ Disney International Programs (Summer Work Experience) ลงเมื่อ 5/7/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับมสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาตลาด ลงเมื่อ 28/6/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครงาน ลงเมื่อ 9/6/2554 09:12 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการไร่ ลงเมื่อ 9/6/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอทำหนังสือติดประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อารักขาพืช จำนวน 1 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 12