ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครพนักงาน ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครงาน ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครพนักงาน ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีประจำศูนย์พัฒนาทรัพยากร ภาคเหนือเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Programme Officer จำนวน 3 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 27/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงานนักวิชาการด้านกีฏวิทยา ลงเมื่อ 10/5/2554 19:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีประจำศูนย์พัฒนาทรพยากร ภาคเหนือ เชียงใหม่ จำนวน 1อัตรา ลงเมื่อ 10/5/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู ลงเมื่อ 29/4/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา ลงเมื่อ 29/4/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 13