ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- การรับสมัครงานนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1998 จำกัด ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัทเพาเวอร์วิชั่น กรุ๊ป ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัทมาลีสามพราน จำกัด ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- การรับสมัครงานนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่บัญชี ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) จำนวน 21 ตำแหน่ง 48 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 18