ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศรับสมัครพนักงานขายปุ๋ย ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (พืชไร่ - ข้าวญี่ปุ่น) ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครงานตำแหน่ง Roadmap Preparation Project Coordinator ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครพนักงานขายและพนักงานส่งเสริมการขาย ลงเมื่อ 9/3/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ลงเมื่อ 9/3/2554 09:10 น. ดาวน์โหลด
- ขอติดประกาศรับสมัครพนักงาน ลงเมื่อ 9/3/2554 09:09 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนดนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 9/3/2554 09:08 น. ดาวน์โหลด
- ขอติดประกาศรับสมัครพนักงาน ลงเมื่อ 9/3/2554 09:07 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 21