ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครบุคลากร ลงเมื่อ 25/4/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครพนักงานชาย-หญิง ลงเมื่อ 25/4/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครครู ลงเมื่อ 11/4/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครเจ้าหน้าที่ ลงเมื่อ 11/4/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครพนักงานส่งเสริมการขาย 2 ตำแหน่ง ลงเมื่อ 1/3/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ลงเมื่อ 17/2/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2อัตรา ลงเมื่อ 16/2/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- การรับสมัครงาน ลงเมื่อ 8/2/2555 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครนักศึกษา จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปี 2555 ลงเมื่อ 13/12/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงเมื่อ 13/12/2554 09:02 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6