ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

1
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- โครงการประกวดวาดภาพ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6" ลงเมื่อ 23/2/2559 12:41 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัคร/ส่ง เข้าร่วมการประกวดภาพวาด "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่6" ลงเมื่อ 14/1/2559 15:22 น. ดาวน์โหลด
- โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตงาม กล้วยไม้ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยอิงอาศัยแนวอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ลงเมื่อ 2/10/2558 10:56 น. ดาวน์โหลด
- แบบตอบรับร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวติงาม กล้วยไม้ไทย" ลงเมื่อ 1/10/2558 10:26 น. ดาวน์โหลด
- มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จัดทำโครงการพิมพ์หนังสือ "ชีวิตงาม กล้วยไม้ไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทั้งสามพระองค์ ได้ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย เมื่อ พุทธศักราช 2535 รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมเผยแพร่เกียรติคุณผู้ทรงคุณค่าต่อสังคม ซึ่งมีชีวิตงดงามทั้งกายใจ และจรรยาความประพฤติ จารึกไว้ให้ทุกชนชั้นได้ศึกษาเรียนรู้ โดยอิงอาศัยแนวอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ลงเมื่อ 1/9/2558 10:36 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1