ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- บทความเรื่อง"ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว...เรียนรู้ดูงานแล้วสร้างเสริมประสบการณ์" เป็นบทความที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง เพชรบุรีจึงขอนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันค่ะ ลงเมื่อ 22/5/2560 11:51 น. ดาวน์โหลด
- บทความเรื่อง "จิตอาสา-จิตสาธารณะ...สร้างได้ด้วยตนเอง" ลองทำดูค่ะ แล้วจะรู้ว่าอานุภาพในฐานะแห่งการเป็นผู้ให้ (The Giving) นั้น จะช่วยทำให้เรามีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจมากเพียงใด... ลงเมื่อ 20/8/2559 09:59 น. ดาวน์โหลด
- บทความนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมถวายเทียนพรรษาร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ขอนำเรื่องราวดีๆ ที่ประทับใจมาแบ่งปันกันค่ะ ลงเมื่อ 11/8/2559 16:37 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ลงเมื่อ 8/8/2559 11:06 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ลงเมื่อ 15/6/2559 11:32 น. ดาวน์โหลด
- บทความเรื่อง "KM พระเอก..ขององค์กร" เป็นบทความที่เขียนขึ้นมาจากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ KM the 1 day เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ลงเมื่อ 25/5/2559 15:51 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนเมษายน 2559 ลงเมื่อ 18/5/2559 10:57 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ลงเมื่อ 12/4/2559 15:32 น. ดาวน์โหลด
- ผู้ที่มีทั้งไอคิว(IQ:Intelligence Quotient) และ อีคิว(EQ:Emotional Quotient) อยู่ในตนเองมักจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้ดีกว่าผู้ที่มีไอคิวสูงๆ เพียงอย่างเดียวและเพราะเหตุใดอีคิวจึงมีความสำคัญ? ในบทความเรื่องนี้มีคำตอบให้กับคุณ... ลงเมื่อ 30/3/2559 11:46 น. ดาวน์โหลด
- ความฉลาดทางสังคมหรือเอสคิว( SQ : Social Quotient ) เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเป็นความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ลงเมื่อ 28/3/2559 10:14 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 Next