ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ดอกชมจันทร์ มีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันคือ "บานดึก" เนื่องจากดอกจะบานในช่วงเวลากลางคืน มีสรรพคุณช่วยแก้ร้อนใน ทำให้นอนหลับและเป็นยาระบายอ่อนๆ รวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินบี ซี ฟอสฟอรัสและมีแคลเซียมสูง ลงเมื่อ 22/10/2558 11:45 น. ดาวน์โหลด
- บทความ เรื่อง "ความเข้มแข็งและอ่อนโยนใน...กระเจี๊ยบเขียว" / ดอกสีเหลืองที่ขึ้นแซมประปรายอยู่ตามซอกของกิ่งก้านใบ ช่วยทำให้ต้นกระเจี๊ยบเขียวที่มียอดฝักเหลี่ยมยาวรี ตั้งตระหง่านชูฝักเขียวเข้มแข็งท้าทายอยู่บนลำต้น...ดูอ่อนโยนลง เมื่อได้ไปสัมผัส ลงเมื่อ 16/10/2558 16:05 น. ดาวน์โหลด
- พืชข้างรั้ว-สวนครัวน้อย ตอน...ผักเก็งเค็ง / ผักเก็งเค็งมีชื่อเรียกหลายชื่อ บางแห่งเรียก"ส้มเก็งเค็ง" บางคนเรียก"ส้มปู" หรือ "ส้มตะเลงเครง" ถ้ายังนึกภาพไม่ออกว่าผักเก็งเค็งมีลักษณะอย่างไร หากบอกว่าคนทางภาคกลางรู้จักกันในนาม "กระเจี๊ยบแดง" หรือ "กระเจี๊ยบเปรี้ยว" ก็ต้องถึงบางอ้อ...กันทันที ลงเมื่อ 16/10/2558 16:00 น. ดาวน์โหลด
- บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ลงเมื่อ 14/9/2558 10:42 น. ดาวน์โหลด
- "ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ลงเมื่อ 30/7/2558 15:28 น. ดาวน์โหลด
- การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศของธรรมชาติ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการได้บริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลงเมื่อ 29/5/2558 16:08 น. ดาวน์โหลด
- การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง นอกจากจะได้รับประทานพืชผักที่สะอาดปลอดภัยแล้ว ยังช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการซื้อพืชผักสวนครัวเหล่านี้ได้อีกมาก ที่สำคัญพืชผักสวนครัวเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและเป็นสมุนไพรที่ช่วยต้านโรคและบำรุงสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี ลงเมื่อ 26/5/2558 10:16 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ลงเมื่อ 10/3/2558 11:24 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนมกราคม 2558 ลงเมื่อ 16/2/2558 11:06 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนธันวาคม 2557 ลงเมื่อ 6/1/2558 11:48 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3