ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- สถิติข้อมูลรวม-แยกประเภทจำนวนเล่มของหนังสือที่ส่งไปวิเคราะห์ทรัพยากรฯ ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้อมูลประจำปี 2557) ลงเมื่อ 6/1/2558 11:45 น. ดาวน์โหลด
- ดอกไม้ทำมือในบทความนี้ เป็นกิจกรรม DIY ( Do It Yourself ) จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้ทำดอกไม้จากกระดาษย่นหน้าเดียวด้วยตัวของท่านเองแบบง่ายๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย สามารถนำไปจัดตกแต่งป้ายบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ให้มีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น...ลองฝึกทำกันดูค่ะ ลงเมื่อ 12/12/2557 16:11 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:48 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:47 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกันยายน 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:46 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:43 น. ดาวน์โหลด
- Green life ตอน..."เรื่องราวของคนรักผัก"....การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์ช่วยทำให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ผู้ปลูกไม่เป็นอันตราย...อีกทั้งผู้บริโภคก็ยังได้รับประทานพืชผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยความสบายใจ ลงเมื่อ 15/9/2557 11:11 น. ดาวน์โหลด
- Green Life : ตอนแป๊ะตำปึง ...ญาติผู้ใหญ่ของผู้เขียนท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่าให้ปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า "แป๊ะตำปึงหรือจักรนารายณ์" ไว้จะเหมือนมีโรงพยาบาลอยู่ในบ้าน... ลงเมื่อ 28/8/2557 11:45 น. ดาวน์โหลด
- "เล่าเรื่องจากภาพ...เวียดนาม" นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่า...กับครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสพบเห็นประเทศเพื่อนบ้าน "เวียดนาม" หนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียน ทำให้รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่ได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น... ลงเมื่อ 22/8/2557 11:12 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคมคม 2557 ลงเมื่อ 4/8/2557 15:12 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4