ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- บทความเรื่องสวัสดี(ซินจ่าว)...เวียดนาม โดยบทความเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 15 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557 (หน้า 74 - 78 ) ลงเมื่อ 4/8/2557 15:04 น. ดาวน์โหลด
- กิจกรรม เพชะ คุชะ (Pecha Kucha) ช่วยสร้างสรรค์ความคิดและความมั่นใจ อีกหนึ่งทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ลงเมื่อ 28/7/2557 10:55 น. ดาวน์โหลด
- เรื่องราวที่อยากแบ่งปัน "เทศกาลเข้าพรรษา...ทำบุญ - ได้บุญ หนุนนำชีวิต" ลงเมื่อ 9/7/2557 10:07 น. ดาวน์โหลด
- ภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ลงเมื่อ 1/7/2557 11:40 น. ดาวน์โหลด
- บทความเรื่อง "จากกาดก้อม...แลดูกาดหลวง" เป็นบทความที่ผู้เขียนขอร่วมเผยแพร่เนื่องในโอกาสที่คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการกาดก้อมคณะผลิตฯ 40 ปี โดยบทความเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2557 (หน้า 43 -48 ) ลงเมื่อ 11/6/2557 11:06 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ลงเมื่อ 5/6/2557 11:18 น. ดาวน์โหลด
- บทความ เรื่อง "ดูแล(ตา)ตัวเองด้วยนะ..." ลงเมื่อ 7/5/2557 16:23 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2557 ลงเมื่อ 6/5/2557 09:15 น. ดาวน์โหลด
- "พื้นฐาน...ใครว่าไม่สำคัญ" การวางพื้นฐานในการฝึกอ่านเบื้องต้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก/เขียนได้ ลงเมื่อ 24/4/2557 11:07 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2557 ลงเมื่อ 9/4/2557 11:30 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5