ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ลงเมื่อ 13/12/2556 10:36 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2556 ลงเมื่อ 13/12/2556 10:31 น. ดาวน์โหลด
- เก็บมาฝาก...ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของจดหมายเหตุ...มาฝากกันค่ะ(เป็นสิ่งที่ดีมาก...สำหรับทุกหน่วยงาน) ลงเมื่อ 13/12/2556 10:18 น. ดาวน์โหลด
- บทความขอร่วมถวายความอาลัยแด่...สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์... ลงเมื่อ 31/10/2556 10:35 น. ดาวน์โหลด
- " เก็บมาฝาก " ขอนำความรู้สึกดี ๆ ที่ประทับใจมาฝากกัน...กับเรื่องราวของความ " อิ่มบุญ - อิ่มใจ " ค่ะ ลงเมื่อ 11/10/2556 15:17 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556) ลงเมื่อ 3/10/2556 14:41 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) ลงเมื่อ 27/9/2556 13:33 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม - มีนาคม 2556) ลงเมื่อ 27/9/2556 11:35 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555) ลงเมื่อ 27/9/2556 10:50 น. ดาวน์โหลด
- ผลการวิจัยเชิงสำรวจ AP Library semi-Poll (APLP) ครั้งที่ 1/2556 ลงเมื่อ 26/9/2556 15:36 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 7