ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> บทความ
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ลงเมื่อ 14/9/2558 10:42 น. ดาวน์โหลด
- "ชีวิตยังงดงาม...ด้วยเส้นทางแห่งแรงบุญ" เป็นการเล่าเรื่องประกอบภาพที่ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ลงเมื่อ 30/7/2558 15:28 น. ดาวน์โหลด
- การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศของธรรมชาติ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงการได้บริโภคพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลงเมื่อ 29/5/2558 16:08 น. ดาวน์โหลด
- การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง นอกจากจะได้รับประทานพืชผักที่สะอาดปลอดภัยแล้ว ยังช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการซื้อพืชผักสวนครัวเหล่านี้ได้อีกมาก ที่สำคัญพืชผักสวนครัวเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและเป็นสมุนไพรที่ช่วยต้านโรคและบำรุงสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดี ลงเมื่อ 26/5/2558 10:16 น. ดาวน์โหลด
- ดอกไม้ทำมือในบทความนี้ เป็นกิจกรรม DIY ( Do It Yourself ) จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้ทำดอกไม้จากกระดาษย่นหน้าเดียวด้วยตัวของท่านเองแบบง่ายๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย สามารถนำไปจัดตกแต่งป้ายบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ให้มีสีสันและมีชีวิตชีวามากขึ้น...ลองฝึกทำกันดูค่ะ ลงเมื่อ 12/12/2557 16:11 น. ดาวน์โหลด
- Green life ตอน..."เรื่องราวของคนรักผัก"....การปลูกพืชผักสวนครัวในแนวเกษตรอินทรีย์ช่วยทำให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ผู้ปลูกไม่เป็นอันตราย...อีกทั้งผู้บริโภคก็ยังได้รับประทานพืชผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยความสบายใจ ลงเมื่อ 15/9/2557 11:11 น. ดาวน์โหลด
- Green Life : ตอนแป๊ะตำปึง ...ญาติผู้ใหญ่ของผู้เขียนท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่าให้ปลูกต้นไม้ที่มีชื่อว่า "แป๊ะตำปึงหรือจักรนารายณ์" ไว้จะเหมือนมีโรงพยาบาลอยู่ในบ้าน... ลงเมื่อ 28/8/2557 11:45 น. ดาวน์โหลด
- "เล่าเรื่องจากภาพ...เวียดนาม" นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่า...กับครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสพบเห็นประเทศเพื่อนบ้าน "เวียดนาม" หนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียน ทำให้รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่ได้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น... ลงเมื่อ 22/8/2557 11:12 น. ดาวน์โหลด
- บทความเรื่องสวัสดี(ซินจ่าว)...เวียดนาม โดยบทความเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 15 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557 (หน้า 74 - 78 ) ลงเมื่อ 4/8/2557 15:04 น. ดาวน์โหลด
- กิจกรรม เพชะ คุชะ (Pecha Kucha) ช่วยสร้างสรรค์ความคิดและความมั่นใจ อีกหนึ่งทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ลงเมื่อ 28/7/2557 10:55 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2