ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- สถิติข้อมูลรวม-แยกประเภทจำนวนเล่มของหนังสือที่ส่งไปวิเคราะห์ทรัพยากรฯ ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ข้อมูลประจำปี 2557) ลงเมื่อ 6/1/2558 11:45 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:48 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:47 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกันยายน 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:46 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ลงเมื่อ 9/12/2557 10:43 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคมคม 2557 ลงเมื่อ 4/8/2557 15:12 น. ดาวน์โหลด
- ภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ลงเมื่อ 1/7/2557 11:40 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรม ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ลงเมื่อ 5/6/2557 11:18 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2557 ลงเมื่อ 6/5/2557 09:15 น. ดาวน์โหลด
- รวมภาพกิจกรรมห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2557 ลงเมื่อ 9/4/2557 11:30 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2