ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนการศึกษา "พี่แม่โจ้ ธกส.ปันน้ำใจให้น้อง" ประจำปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 19/9/2565 10:27 น. ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 31/3/2565 08:53 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchang Programe Summer Semester 2022 ลงเมื่อ 29/3/2565 10:30 น. ดาวน์โหลด
- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน ลงเมื่อ 4/3/2565 08:37 น. ดาวน์โหลด
- โครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2021 ลงเมื่อ 1/3/2565 13:59 น. ดาวน์โหลด
- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน ลงเมื่อ 1/3/2565 13:59 น. ดาวน์โหลด
- TCC GROUP ประกาศรับสมัครงาน ลงเมื่อ 9/2/2565 14:20 น. ดาวน์โหลด
- บ.แอปโซซายน์ จก.ประกาศรับสมัครงาน ลงเมื่อ 21/1/2565 09:38 น. ดาวน์โหลด
- โครงการเตรียมความรพ้อมก่อนจบการศึกษา (ฝึกเขียน rasume) ของ บ.ซุปเปอร์เรซูเม่ จก. ลงเมื่อ 18/1/2565 15:13 น. ดาวน์โหลด
- ทุนแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ mie U ประเทศญี่ปุ่น ลงเมื่อ 18/1/2565 15:11 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2