ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University 2022 ลงเมื่อ 14/9/2564 14:06 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester ณ Kagoshima University ลงเมื่อ 10/9/2564 14:20 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ด้าสโก้ จำกัด ลงเมื่อ 1/7/2564 08:36 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 30/6/2564 08:59 น. ดาวน์โหลด
- โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2021 ลงเมื่อ 10/3/2564 10:32 น. ดาวน์โหลด
- นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน 2564 ลงเมื่อ 2/3/2564 11:05 น. ดาวน์โหลด
- โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ ก.พ.64 ลงเมื่อ 2/3/2564 11:01 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา DAAD-SEARCA In-Country/In Rejion Scholarship Programme ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ลงเมื่อ 22/1/2564 09:41 น. ดาวน์โหลด
- ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2021-2022 ลงเมื่อ 5/1/2564 09:31 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ลงเมื่อ 24/12/2563 09:08 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1