ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ทุนการศึกษารัฐบาลแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567 ลงเมื่อ 3/3/2566 13:06 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง (2023) และฤดูใบไม้ผลิ (2024) สาธารรัฐจีน (ไต้หวัน) ลงเมื่อ 3/3/2566 13:04 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ลงเมื่อ 9/1/2566 15:47 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ลงเมื่อ 1/12/2565 09:00 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอังกฤษ ลงเมื่อ 15/11/2565 15:09 น. ดาวน์โหลด
- โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2022 จาก Mie University ลงเมื่อ 3/10/2565 16:21 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศการให้ทุนการศึกษา มุลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 29/9/2565 12:40 น. ดาวน์โหลด
- โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ประเทศญี่ปุ่น ลงเมื่อ 28/9/2565 09:00 น. ดาวน์โหลด
- รับสมัครทุนการศึกษา "พี่แม่โจ้ ธกส.ปันน้ำใจให้น้อง" ประจำปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 19/9/2565 10:27 น. ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 31/3/2565 08:53 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1