ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือก

หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2021 ลงเมื่อ 10/3/2564 10:32 น. ดาวน์โหลด
- นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน 2564 ลงเมื่อ 2/3/2564 11:05 น. ดาวน์โหลด
- โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ ก.พ.64 ลงเมื่อ 2/3/2564 11:01 น. ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา DAAD-SEARCA In-Country/In Rejion Scholarship Programme ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ลงเมื่อ 22/1/2564 09:41 น. ดาวน์โหลด
- ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2021-2022 ลงเมื่อ 5/1/2564 09:31 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ลงเมื่อ 24/12/2563 09:08 น. ดาวน์โหลด
- กำหนดการสอบวัดความรอบรู้ความสามารถทางด้าน ICT (รอบพิเศษ) ลงเมื่อ 26/11/2563 16:29 น. ดาวน์โหลด
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศฮังการี ลงเมื่อ 17/11/2563 09:27 น. ดาวน์โหลด
- นิทรรศการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.63 ลงเมื่อ 5/11/2563 10:30 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 21/10/2563 14:27 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1