ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ทั้งหมด
เลือก

1
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 30,000 บาท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว กองกิจการนักศึกษา หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2559 รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ ลงเมื่อ 29/9/2559 13:31 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1