ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประกาศ
เลือก

1 2 3 4 5 6 7 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566 ลงเมื่อ 6/6/2566 11:12 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ลงเมื่อ 23/6/2566 13:26 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2566 แก้ไข 16-6-66 ลงเมื่อ 16/6/2566 10:23 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ลงเมื่อ 6/6/2566 11:10 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "BCG Model กับการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง: โอกาสและความท้าทาย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 1 ก.ย. 66 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ลงเมื่อ 29/5/2566 11:56 น. ดาวน์โหลด
- โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงเมื่อ 24/5/2566 09:47 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับรุ่นที่ 19) ลงเมื่อ 28/2/2566 15:18 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 23/2/2566 14:33 น. ดาวน์โหลด
- รายวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 2/2565 ลงเมื่อ 22/11/2565 09:12 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ลงเมื่อ 17/10/2565 09:25 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 Next