ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการ
เลือก

1 2 3 4 5 6 7 Next
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ลงเมื่อ 30/10/2566 15:59 น. ดาวน์โหลด
- งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ลงเมื่อ 25/9/2566 10:38 น. ดาวน์โหลด
- ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ลงเมื่อ 25/9/2566 10:36 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ลงเมื่อ 25/9/2566 10:35 น. ดาวน์โหลด
- นิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 13 https://conference.forest.ku.ac.th/t-fern/ ลงเมื่อ 19/9/2566 12:14 น. ดาวน์โหลด
- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่ 12 ลงเมื่อ 17/10/2565 09:24 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 ภายในวันที่ 15 ต.ค. 65** ลงเมื่อ 26/9/2565 16:09 น. ดาวน์โหลด
- เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ค. 66 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กทม. ลงเมื่อ 26/9/2565 16:08 น. ดาวน์โหลด
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม วิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 19 ส.ค. 65 ลงเมื่อ 12/7/2565 08:45 น. ดาวน์โหลด
- นำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 31 ส.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม. ลงเมื่อ 17/6/2565 10:12 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 Next