ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ระบบข่าวประกาศ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือก

1
หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด
- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ลงเมื่อ 24/1/2565 16:05 น. ดาวน์โหลด
- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 ลงเมื่อ 9/11/2564 10:54 น. ดาวน์โหลด
- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 18/3/2564 11:30 น. ดาวน์โหลด
- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงเมื่อ 18/3/2564 11:29 น. ดาวน์โหลด
- ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวประจำปี พ.ศ. 2562 ลงเมื่อ 3/4/2562 13:47 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ 2) ลงเมื่อ 23/11/2561 14:04 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1