ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

ประกาศเปิดรับสมัคร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 คุณสมบัติ เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ผู้ที่สนใจในการทำกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร หรือเคยเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมาก่อน สามารถสมัครได้ ใน วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารอำนวย ยศสุข (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) สามารถดูกิจกรรมต่างๆของกลุ่มยุวเกษตรกร ได้ทางเพจ กลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.093-229-5283 , 086-966-1564 หรือผ่านทางเพจ กลุ่มยุวเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก สโมสรนักศึกษา คณะผลิต ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:06 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางด้านการเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวันครปฐม ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 89 คน ในการแข่งขันครั้งมีการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 1.การแข่งขันขยายพันธ์ุพืช 2.การแข่งขันจัดสวนถาด 3.การแข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 4.การแข่งขันรีดเต้านมเทียม 5.การแข่งขันตอนสุกร 6.การแข่งขันล้มโค 7.การแข่งขันเจาะเลือดสุกร รางวัลเหรียญเงิน 1.การแข่งขันเซตแมลง 2.การแข่งขันผลิตแผ่นโฆษณา 3.การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร 4.การแข่งขันโครงงานการเกษตร 5.การแข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ 6.การแข่งขันเตะตะกร้อชาย รางวัลเหรียญทองแดง 1.การแข่งขันการประเมินเนื้อดิน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการประกวด Mr. & Miss 4 JOBB 2014 ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ1 Mr. 4 จอบ และเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย Miss 4 จอบ    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 18:00 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมี อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารแผ่พืชน์ และบริเวณสนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 10:51 น.
ชมรมพืชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "แบ่งปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความคึกคัก โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ได้น้องๆชมรมพืชศาตร์ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก ทำให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมส์ต่าง โดยเกมส์ต่างๆเน้นความคิดสร้างสรรรค์ของเด็กๆเป็นหลัก รวมไปถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แล้วกลิ่นไอความสุขที่เกิดขึ้นภายในงาน   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 10:41 น.
ชมรมพืชไร่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับเทศบาลสันมหาพน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ในงานมีประชาชนที่สนใจพาเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก น้องๆมีความสนุกสนาน สร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนองตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 15:11 น.
งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษา สองแผ่นดินไทย-ลาว ณ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒธรรมวิถีชีวิต ในสถานที่สำคัญเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเปิดโลกวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคนเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 4-10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผลิตภัณฑ์ชาขาวเพียวริคุ   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 13:33 น.
หน้าที่ 1