ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และงานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะผลิตกรรมการเกษตร และร่วมต้านภัยหนาวกับชาขาวเพียวริคุ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้แนะทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาในสาขาทางด้านการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศไทย และสร้างจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสังคมด้วยการแจกผ้าคลุมหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ชาขาวเพียวริคุ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดลำพูน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 12:15 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีและสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจากผลิตภัณฑ์ชาขาวเพียวริคุ เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 17:14 น.
นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรพร้อมคณะ เข้ารับมอบผ้าห่มจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 3 จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโดยผลิตภัณฑ์ชาขาวเพียวริคุ เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 17:08 น.
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร ปี 2557 วันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 10:13 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมจัดกิจกรรมเดินตามรอยคุณพระช่วง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 10:10 น.
โครงการรักษ์ ณ อินทนิล โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันทำความสะอาดต้นอินทนิล บริเวณถนนสาย รพ.เทพปัญญา ถึง รพ.สันทราย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 10:06 น.
หน้าที่ 2