ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

รับการชื่นชม และแสดงความยินดีกับขบวนรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 ยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ติดต่อกันอีกครั้ง ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยนักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 1:35 น.
นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำรถกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ที่ทำการชมรมพืชสวนประดับ เพื่อเข้าร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2555 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555นี้ ซึ่งได้คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ยอดเยี่ยม ครองถ้วนพระราชทานติดต่อกันมาโดยตลอด    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 1:11 น.
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ ในการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 39 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12:22 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและชมรมทั้ง 7 ชมรมในคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 1:20 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร สวมหมวกกันน๊อค เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการแม่โจ้รณรงค์สวมหมวกกันนิรภัย 100 %   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 20:32 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่สนใจกิจกรรมสโมสรฯ จากผู้นำกิจกรรมระดับชมรม สู่ ระดับคณะ สามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี้ หรือที่ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2555นี้ ยกเว้นวันหยุดราชการ   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19:50 น.
หน้าที่ 11