ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมงานและเป็นประธานพิธีเปิดงาน เลี้ยงต้อนรับน้องใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2555 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ มีบุคลากร นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 2130 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:54 น.
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร มีบุคลากร และนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม 845 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 23:42 น.
เชิญร่วมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) เนื่องในงานเฟรชชี่เลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ รวมทุกสาขาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี2555 วันที่ 4 พฤศจิกายน 55 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณตึกคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้..   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 23:00 น.
พบกับครั้งแรก ของงานเฟรชชี่เลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ รวมทุกสาขาในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี2555 ในบรรยากาศ น้องใหม่เกษตรสู่อาเซียน วันที่ 4 พฤศจิกายน 55 นี้ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 22:31 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่ได้รับรางวัลการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2555 โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้ คือนายเสฏฐวุฒิ แผลงศรี (โอม) ได้รับตำแหน่ง เดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2555 และ นางสาวกรรณิการ์ วงศ์มณีวรรณ (ชะเอม) ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่5 ดาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2555 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 5    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 1:29 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิหล้วยไม้ไทยร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และวัดพระธาตุดอยสุเทพ

   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 23 กรกฏาคม 2555 เวลา 14:06 น.
หน้าที่ 12