ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพคณะผลิตกรรมการเกษตร(กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์"ผลิตฯคัพ") ได้รับเกียรติจาก รศ.ประวิตร พุทธนนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดเป็นครั้งแรก และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 เวลา 11:10 น.
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการทำบุญประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี(ตึกคณะผลิตกรรมการเกษตร) มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธรทางศาสนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 เวลา 10:51 น.
เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่าน สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ ชมรมในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม จัดโครงการ"เติมรอยยิ้ม ให้น้อง" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 เวลา 10:33 น.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร และชมรมในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดงานการประกวด Star of Freshy AP-MJU 2013 หรือ ดาว เดือน ดาวเทียม สาวหล่อ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับการสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้จากผลิตภัณฑ์ เพียวริคุ ในงานสร้างความสนุกสนาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 20:34 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ซึ่งเป็นพิธีที่นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ต่อครู อาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 1:35 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และผลิตภัณฑ์เพียวริคุ จัดการประกวด Star of Freshy AP-MJU'2013 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 รายการ ได้แก่ การประกวดดาว เดือน ดาวเทียม และสาวหล่อ จาก 8 สาขา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมคัดเลือกในรอบแรก ทั้งหมด 47 คน และได้คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้ว 27 คน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 0:57 น.
หน้าที่ 5