ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

โครงการ "รณรงค์งดการเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรคณะ สโมสรนักศึกษาฯ และนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมพิธีเปิดโครงการ "รณรงค์งดการเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ณ บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ฯพณฯ ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิด (ภาพ:ข่าว คณะผลิตกรรมการเกษตร)  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:05 น.
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี นายอนุกูล ฟองมูล นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นำคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ และธงประจำมหาวิทยาลัยในพิธีการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ โดยมีนักศึกษา ผู้ปกครอง ญาติและครอบครัวบัณฑิต รวมถึงศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตเป็นจำนวนมาก   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:01 น.
นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้กับคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า ประจำปี 2555 ผู้บริหารพบปะบุคลากร ณ สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 17:31 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ลานปูน สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเกมและกิจกรรมสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 22:30 น.
นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556 ภายใต้ชื่อ "ปันรัก ปันรอยยิ้ม เติมสุขให้น้อง" ให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 23:23 น.
นักศึกษาสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านอาบูลาชา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์สาขาไม้ผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาบูลาชา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ(ดอยม่อนล้าน) และผู้ใจดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 22:54 น.
หน้าที่ 9