ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน สโมสรนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบถ้วยพระราชทานจากการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 โดยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณบดีคณะสัตวศาสตร์ พร้อมนายกสโมรสรและตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 คณะ มอบถ้วยรางวัลดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 15:08 น.
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงานขอบคุณนักกิจกรรม ถนนสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชาวหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2555 โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณเขตหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทางสโมสรได้จัดนิทรรศการประมวลภาพกิจกรรมของสโมสรตลอดทั้งปี2555 จำหน่ายสินค้า และเกมสร้างความสนุกสนาน ในบรรยากาศงานวัด   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 1:10 น.
สคส.๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่๒๕๕๖    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 1:57 น.
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการแถลงข่าว โครงการ “แม่โจ้ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ลานน้ำพุ หน้าศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 โดยมีภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของการแถลงข่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศ กระตุ้น ผลักดันส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกคนที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 เปอเซนต์ และมุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน สร้างวินัยการจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไป   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 16:35 น.
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ชนะเลิศการการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ 3 ปีซ้อน และการประกวด Miss 4 จอบ ในงานประเพณีกีฬา 4 จอบแห่งชาติครั้งที่30 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 19:02 น.
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงานแข่งขันประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2555 เวลา 20:19 น.
หน้าที่ 10