ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรซึ่งเป็นเครือข่ายห้องสมุดเข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแม่โจ้บุ๊คแฟร์ 2018 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ ในการนี้มีคณบดีคณะผลิตกรรมฯ ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:34 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุดของคณะผลิตกรรมฯ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14:38 น.
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร หัวหน้าโครงการวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ร่วมสัมภาษณ์ในรายการแม่โจ้วิชาการ:คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM.95.5 MHz โดยจะมีการจัดโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:44 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยลัยแม่โจ้ จัดป้ายนิทรรศการเพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดคณะฯ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:36 น.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 16:13 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรู้ "การกรอกข้อมูลหนังสือใหม่เบื้องต้น" และ "เทคนิคการซ่อมหนังสือชำรุดและการทำปกหนังสือ" เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15:53 น.
หน้าที่ 1