ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม" ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 15:09 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 15:09 น.
แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 เวลา 9:43 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการเพื่อร่วมเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ บริเวณห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 9:46 น.
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนที่ทางคณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตรได้นำไปถวาย ณ วัดคันธาพฤกษา บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 9:40 น.
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ(ชั้น 1) สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 เวลา 11:37 น.
หน้าที่ 11