ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

นางปาณิศา คงสมจิตต์ (ดี.เจ.มล ปาณิศา)เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรจัดรายการทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้(MJU Radio)เอฟ.เอ็ม 95.5 เมกกะเฮิรทซ์ ให้ความรู้ทั่วไปทางด้านสุขภาพ , การดำเนินชีวิต , ข่าวกิจกรรม ม.แม่โจ้ และเสียงเพลงแนวลูกทุ่ง ทุกบ่ายวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น.  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9:45 น.
ในเทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันความรักด้วยมิตรภาพและน้ำใจส่งถึงผู้เข้าบริการทุกท่าน ณ บริเวณด้านหน้าของห้องสมุด   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:49 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:38 น.
แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2557    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:24 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมน้อมนำรำลึกถึงพระคุณครูเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 14:18 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 " เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า...ผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันวานที่ผ่านมา" ... ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 11:14 น.
หน้าที่ 13