ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมจัดกิจกรรมส่งความสุขให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่มาเข้าใช้บริการ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ บริเวณห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 11:16 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสประจำปี 2013 ณ บริเวณด้านหน้าของห้องสมุด   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 11:08 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดแสดงบอร์ดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา - วันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดฯ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 8:59 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่และให้บริการยืมแก่ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดฯ   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:52 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงหนังสือ "มุมความรู้สู่อาเซียน" เพื่อเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้ามาใช้บริการของห้องสมุด    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:51 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดคณะฯ ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อ   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:17 น.
หน้าที่ 14