ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดป้ายนิทรรศการร่วมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 10:59 น.
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นางอริศรา สิงห์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10:44 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่านเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม 2559   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10:17 น.
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินรายการร่วมกับ คุณอภิชัย มัทวพันธ์ ที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายรายการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ F.M.95.5 MHz ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณงานรวมทั้งการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 12 ณ สนามหน้าอาคารเพิ่มพูล คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 15:21 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดรายการทางสถานีวิทยุฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ F.M.95.5 MHz ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น.โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่คณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:19 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมในกิจกรรม smart smile library 2016 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:13 น.
หน้าที่ 4