ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2559 และกิจกรรมแบ่งปันด้วยรัก ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9:44 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำตำราภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าให้แก่บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 11:25 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานด้านBest Practice.ในห้องสมุดเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยวิธีเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 11:19 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ ของห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 11:38 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบอร์ดนิทรรศการวันคริสต์มาส บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและตำนานคริสต์มาส พร้อมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ร่วมส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุดชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11:18 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่านเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม 2558   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 9:59 น.
หน้าที่ 5