ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบอร์ดนิทรรศการวันคริสต์มาส...บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและตำนานคริสต์มาส ณ บริเวณด้่านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 16:20 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่าน ประจำเดือนธันวาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 10:03 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดบอร์ดนิทรรศการ 5 ธันวาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา , วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 11:28 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมหนังสือแนะนำตำราภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:02 น.
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 นางปาณิศา คงสมจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้ในกิจกรรม DIY ดอกไม้ทำมือ ให้แก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งผูู้ที่สนใจ ในงาน Smart Smile Library 2014 เมื่อวันที่ 3-7 พ.ย.57 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้    ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:58 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ DIY สอนทำ "ดอกไม้ทำมือ" ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจที่อาคารพืชศาสตร์ในกิจกรรม field day เปิดบ้านวิชาการ เมื่อวันที่ 30-31 ต.ค.57 เนื่องในงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมฯ ที่จัดขึ้นระหว่าง 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:36 น.
หน้าที่ 9