ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือน่าอ่านประจำเดือนตุลาคม 2557  ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10:34 น.
นางปาณิศา คงสมจิตต์ นักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดรายการทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM.95.5 เมกกะเฮิรทซ์ ช่วงวันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น. โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดใน "งาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10:39 น.
ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดบอร์ดนิทรรศการ "เล่าเรื่องจากภาพที่....เวียดนาม" ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9:52 น.
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร นางปาณิศา คงสมจิตต์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 11:04 น.
แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำเดือนสิงหาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9:45 น.
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2557 "KM@MJUL 2014" ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557   ผู้บันทึก น.ส.ปาณิศา วงค์ใส ลงเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 11:46 น.
หน้าที่ 10