ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
1

เป็นอีก 1 วันที่มีความสุข ที่หลักสูตรฯของพวกเราจะได้พูดคุยและพบเจอผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา แต่หัวใจเดียวกันที่เชื่อมั่นและมั่นใจในหลักสูตรฯของคนไทยว่ามีคุณภาพไม่แตกต่างจากประเทศของตนเอง เป็นสิ่งท้าทายของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไม่น้อยหน้าในด้านคุณภาพกับจีนแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดของพวกเขา15 คน ไม่มากไม่น้อยสำหรับชาวต่างชาติในรอบนี้ ขอบคุณที่เชื่อมั่นในคุณภาพเชิงวิชาการของพวกเรา การศึกษาที่ไร้พรหมแดนอย่างแท้จริง  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 20:48 น.
ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากรให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นลำดับแรกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานในด้านงานวิจัย ได้ทำความรู้จักคณาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆที่จะมาศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตรฯ โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28 -​ 29 พฤษภาคม 2565 ณ A.V. HOME อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 20:43 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
   ผู้บันทึก ลงเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2513 เวลา 7:00 น.
หน้าที่ 1

1